Wij, 18 jongeren en leiding van verschillende kerken,  gaan in de zomer van 2024 voor een ontmoetingsreis naar Rwanda. We trekken met Rwandese leeftijdgenoten op en bezoeken met hen onze  partnergemeenten Mwirute en Mbati. Voor deze twee kerken zamelen we geld in voor muziekinstrumenten en voor het opzetten van een varkenshouderij, zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  Daarbij ondersteunen we verzoeningsprojecten van slachtoffers en daders van de genocide. We organiseren een Summercamp voor achterstandsjongeren en kinderen met Aids en HIV. Ook school- en studie projecten van  Mwana Ukundwa en Abaja ba Kristo worden ondersteund. Om al deze projecten te realiseren is natuurlijk geld nodig. We willen dat bij elkaar verdienen door het hele jaar door acties te organiseren.